• Artykuły,  Konferencja

    Działalność Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

    Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii powstało na zebraniu założycielskim w czerwcu 2008 roku, a jego oficjalna rejestracja miała miejsce w listopadzie 2008 r. Jednym z podstawowych celów towarzystwa jest integracja środowiska naukowego zajmującego się tematyką regionu Australii i Oceanii. Dotyczy to badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, którzy chcą aktywnie popularyzować wiedzę na temat tej części świata zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Planowana jest współpraca z zagranicznymi badaczami, a także ośrodkami naukowymi oraz instytucjami zainteresowanymi popularyzacją wiedzy na temat tego regionu. Prezesem towarzystwa jest Dariusz Zdziech, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W opracowaniu jest strona internetowa, w zamyśle dwujęzyczna – w języku polskim i…