Bez kategorii

Finałowy etap III edycji Konkursu „Antypody znane-nieznane” już 9 lutego

Finał

Pragniemy poinformować, że II etap Konkursu „Antypody znane-nieznane” odbędzie się dnia 9 lutego 2012 roku, w godz. 11.00-13.00, w sali 238 na drugim piętrze budynku Kolegium Śląskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (al. A.Mickiewicza 3, 31-120 Kraków).

Dojazd do przystanku Cracovia:

autobus:103, 114, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 192, 194, 292, 409, 502

tramwaj: 15, 18

Najdogodniejszy dojazd komunikacją miejską można sprawdzić tutaj: http://krakow.jakdojade.pl/

Uprzejmie prosimy, by uczniowie przybyli 15 minut wcześniej i by posiadali ze sobą legitymacje szkolne oraz przybory do pisania. Etap ten składa się z części testowej (pytania otwarte i zamknięte), trwającej 45 min oraz z części opisowej trwającej 60 minut. Część druga polega na napisaniu eseju na jeden z podanych uczniom tematów, związanych z przewodnią problematyką danej edycji konkursu (w roku szkolnym 2011/2012 jest to: „Polinezja Francuska – jak bardzo francuska?). Pomiędzy pierwszą a drugą częścią etapu międzyszkolnego, przewidziana jest 15 minutowa przerwa.


Zagadnienia obowiązujące w II etapie:


- zarys historii Polinezji Francuskiej
- podział terytorialny (struktura administracyjna, archipelagi)
- ukształtowanie terenu
- uwarunkowania polityczne, w tym relacje z Francją
- społeczeństwo i kultura (ludność, obyczaje i tradycje)
- symbole Polinezji
- gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem upraw i hodowli
.
.