Bez kategorii

IV doroczna konferencja ANZORA

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

/ 4th International Scientific Conference of Australia, New Zealand and Oceania Research Association


Polinezja Francuska – jak bardzo francuska?

/French Polynesia – how French it is?


16 grudnia 2011 r., godz. 10.00-19.00

Bibliotek Jagiellońska, ul. Oleandry 3, Kraków

Patronat honorowy: Jego Ekscelencja Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Francji w Krakowie

konsulat-logo1

WSPÓŁORGANIZATORZY:

logo_tduj_poziome2

Instytut Filologii Romańskiej UJ

Sekcja Historii Australii i Oceanii Koła Naukowego Historyków Studentów UJ

PATRONI MEDIALNI:

dziennik-polski-logo2

wuj-logo

WSPÓŁPRACA:

Zespół Tańca Hawajskiego Pearly Shells

tahiti-tourisme-logo

PROGRAM/ CONFERENCE PROGRAMME


10.00 Otwarcie konferencji/ Opening dr Dariusz Zdziech, prezes Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii/ President of ANZORA

10.05 Michaël Magne, Sekretarz Generalny Instytutu Francuskiego/ Secretary General of the French Institute in Cracow – Polinezja Francuska z punktu widzenia polityki, ekonomii i kultury/ French Polynesia in politics, economy and culture

10.30 Dr Dariusz Zdziech – I wojna światowa na Polinezji Franc

uskiej/ The World War One in French Polynesia

10.50 Dr hab. Jerzy Wojciech MietelskiFrancuskie testy broni jądrowej na atolach Mururoa i Fangataufa/ French nuclear weapon tests at M

ururoa and Fangataufa atolls

Dyskusja/ Discussion

Przerwa. Polinezyjski poczęstunek/ Break. The Polynesian-style snack


12.00 Dr Jerzy Grębosz, Wstęp do wystawy zdjęć Anny Hleb-Koszańskiej i Jerzego Grębosza: ‘Ia ora na! Oblicza Polinezji Francuskiej/ Introduction to Anna Hleb-Koszańsk

a and Jerzy Grębosz photo exhibition: ‘Ia ora na! Countenances of French Polynesia

12.30 Adam Hliniak, Tahitańskie instrumenty i melodie/ Tahitian instruments and melodies

12.50 Pokaz filmu Makatea, zapomniana wyspa, reż. J. Navarro-Rovira/ Film show: Makatea, the forgotten island by J. Navarro-Rovira

13.50 Pokaz filmu: Mój markizyjski brat, reż. J. Navarro-Rovira/ Film show: My Marquesan Brother by J. Navarro-Rovira

14.50 Dr Elżbieta Laube-Lenfant, Pięćdziesiąta rocznica pereł tahitańskich/ 50th Anniversary of the Tahitian pearls

15.10 Piotr WojciechowskiIpu – elementarna część składowa kompozycji tatuażowych z Wysp Markizów/ Ipu – an elementary component of tattoo compositions from the Marquesas Islands

15.30 Ilona ZdziechTe maa a te mau tupuna – kuchnia przodków a świadomość Polinezyjczyka/ Te maa a te mau tupuna – the ancestors’s food and the Polynesian consciousness

15.50 – Joanna Rzońca, Polinezyjska twórczość Paula Gauguina/ The Polynesian works of Paul Gauguin


Dyskusja/ Discussion


16.30 Martyna Olszowska, Polinezja Francuska w twórczości Jacquesa Navarro-Rovira/ French Polynesia in Jacques Navarro-Rovira documentaries

17.00 Pokaz filmu: Dar, reż. Jacques Navarro-Rovira/ Film show: The Gift by J. Navarro-Rovira

Zakończenie/ Closing.


Filmy dokumentalne w reżyserii Jacquesa Navarro-Rovira, produkcja: Polinezja Francuska

Lektor francuski, napisy polskie/ French lector with Polish subtitles

jacquesnavarrorovira

Makatea, zapomniana wyspa/ Makatea l’oublie

2010 r., 52 minuty

Makatea jest atolem w Archipelagu Tuamotu, wznoszącym się 100 metrów n.p.m. Czterdzieści lat temu zamieszkiwało go 3000 ludzi, dzisiaj – zaledwie 39. Spektakularna uroda wyspy sąsiaduje tu z ruinami przemysłowej przeszłości. W latach 1906-1966 prowadzono rabunkowe wydobycie fosforytów, co trwale zmieniło krajobraz wyspy. Miejsowy burmistrz walczy o podjęcie jakichkolwiek działań, które zatrzymają odpływ ludzi z wyspy i pozwolą społeczności odrodzić się. Ten dokument to kronika nadziei i beznadziei wyspy, która posiada wyjątkową mana, energię.


Mój markizyjski brat/ Marquisien mon frère

2008 r., 52 minuty

Bohaterami tej historii są dwaj bracia markizyjscy z wyspy Ua Pou, starszy o dwa lata Pascal i Jean-Philippe. Pierwszy został adoptowany przez rodzinę żandarma z Ua Pou i w wieku dwóch lat wyjechał do Bretanii. Po 25 latach powrócił na swoją wyspę i odnalazł rodzinę biologiczną. Drugi z braci w dzieciństwie panicznie obawiał się wody i statków, dziś jest kapitanem statku i odnalazł utraconego brata. To opowieść dotykająca kwestii tożsamości, adopcji i jej skutków, rozstań i powrotów. Czy Pascal jest Markizyjczykiem, wychowanym w Bretanii, czy Bretończykiem urodzonym na Markizach? Czy odejście i powrót brata pomogło Jean-Phillipe zwalczyć własne fobie i wygrać życie?


Dar/ Horo’a/ Le Don

2008 r., 27 minut

Horo’a to film o darze. Pauline Dexter, wieloletnia choreografka znanej grupy tanecznej, Te Maeva, mówiła: “Poświęcam swoją osobę tańcowi”. Po jej śmierci, tancerze, kierownicy grup tanecznych, z różnych szkół i pokoleń, pod wodzą Coco Hotahota, zdecydowali się oddać swój czas, serce, talent, aby uhonorować pamięć tej, której tak wiele zawdzięczają. Wielotygodniowe przygotowania do jednego półgodzinnego występu to nie tylko opowieść o ogromnym szacunku, ale też czas wielkiej hojności wobec tej, która, sama obdarzona wielkim talentem, dzieliła się nim całe życie.

’Ia ora na! Oblicza Polinezji Francuskiej/ 'Ia ora na! Countenances of French Polynesia

Wystawa fotografii Jerzego Grębosza i Anny Hleb-Koszańskiej/ Photo exhibition by Jerzy Grębosz and Anna Hleb-Koszańska.

Spójrzcie w twarz Polinezyjczykom! Stand face to face with Polynesians!

jerzy-grebosz-13


NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!