Konferencja

Konferencja Naukowa – Lublin

.

KONFERENCJA NAUKOWA

WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU

MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

ORAZ

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I OCEANII (ANZORA)

“Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii”

13 grudnia 2019r. SALA 301 D, p. III

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

Otwarcie konferencji 9.00 – 9.20

Powitanie gości przez Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: Prodziekan dr hab. Wojciech Zgłobicki

Odczytanie listu Prof. Seweryna Ozdowskiego, Western Sydney University

.

Panel I „Perspektywy rozwoju Pacyfiku” 9.20 – 10.30

9.20 – 9.30 Projekt „Mare Nullius” – perspektywy rozwoju państw Oceanii dr Joanna Siekiera, University of Bergen

9.30 – 9.45 Podmiotowość prawnomiędzynarodowa w kontekście skutków zmian klimatu w Oceanii prof. dr hab. Tomasz Srogosz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

9.45 – 10.00 Turystyka Kiribati. Stracona szansa czy zaleta? dr Dariusz Zdziech, Uniwersytet Jagielloński

10.00 – 10.15 ‘Indigenous Terra Madre’: transnarodowa perspektywa rdzennej suwerenności żywnościowej dr Zuzanna Kruk-Buchowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.15 – 10.30 DYSKUSJA

Przerwa kawowa 10.30– 10.45

Panel II „Historyczne problemy Oceanii” 10.45 –12.15

10.45 – 11.00 Oceania w reportażu podróżniczym (travel writting) brytyjskich pionierek turystyki w XIX w. prof. dr hab. Maria Antonina Łukowska, Uniwersytet Łódzki

11.00 – 11.15 Prehistoria i zasiedlenie archipelagów pacyficznych w świetle badań archeometrycznych dr Michał Wasilewski, Uniwersytet Jagielloński

11.15 – 11.30 Rytuały przejścia i agrarne na Rapa Nui – elementy, które przetrwały do dziś mgr Anna Żorska, Uniwersytet Warszawski

11.30 – 11.45 Transkulturalism i narracje kontestujące w sztuce australijskiej: William Barak dr Elżbieta Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.45 – 12.00 Sposoby prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa Południowego Pacyfiku dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka, ANZORA

12..00 – 12.15 DYSKUSJA

Obiad 12.15 – 13.00

Panel III „Zagrożenia dla państw na Pacyfiku” 13.00 – 14.45

13.00 – 13.15 Problemy i rozwój australijskich miast w szczególności z uwzględnieniem problemów transportowych i miejsc pracy dla mieszkańców prof. dr hab. Mieczysław Sprengel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.15 – 13.30 Polityka zagraniczna mikropaństw Południowego Pacyfiku: uwarunkowania, struktura i instrumenty wobec wyzwań XXI w. dr Justyna Eska-Mikołajewska, Bydgoska Szkoła Wyższa

13.30 – 13.45 Zaangażowanie dyplomatyczne Chin w regionie Pacyfiku i Oceanii. Wybrane problemy mgr Michał Zaremba, Uniwersytet Łódzki

13.45 – 14.00 Zaangażowanie Japonii pośród państw Oceanii mgr Piotr Głogowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.00 – 14.15 Wybrane zagrożenia państw Oceanii dr Grzegorz Gajek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

14.15 – 14.30 Pojęcie „peryferium” i centrum na mapach świata a modelizacja w kartografii czasoprzestrzennej Torstena Hagerstranda w odniesieniu do współczesnej twórczości artystycznej na Pacyfiku mgr Aleksandra Stańczak, Université de Bourgogne

14.30 – 14.45 Polacy na Antypodach – turystyka sentymentalna dr Małgorzata Telecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

DYSKUSJA

Dyskusja i zamknięcie obrad: dr Małgorzata Telecka 15.00

.

Patronat:

www.egzotyka.tv

.

.

.