Australia,  Konferencja,  Nowa Zelandia

11 Konferencja ANZORA

KONFERENCJA NAUKOWA

WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

ORAZ

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I OCEANII (ANZORA)

“Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii”

13 grudnia 2019 r.

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

Call for Papers: 15 listopada 2019r.

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktem nieprzekraczającym 200 słów prosimy przesyłać na adres mailowy: joanna.siekiera@uib.no

Po zaakceptowaniu Państwa referatu oczekujemy na niezwłoczne dokonanie opłaty konferencyjnej.

Tytuł naukowy:

Imię i nazwisko:

Afiliacja (uczelnia oraz jednostka organizacyjna):

Temat przemówienia:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wraz z Towarzystwem Naukowym Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA) mają zaszczyt zaprosić Państwa na 11. już Ogólnopolską Konferencję Naukową dotyczącą tematyki badań obszaru Pacyfiku. Tegoroczna edycja powstaje we współudziale Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który ugości uczestników spotkania. Tematem Konferencji są Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii. Poprzez wyrażenie odrębności mikropaństw na Oceanie Spokojnym pragniemy podkreślić złożoność kwestii dotyczących postkolonialnych krajów w Mikronezji, Polinezji oraz Melanezji w aspektach społecznych, ekologicznych, prawnych czy ekonomicznych, jak również specyfikę koniunktury mikrogospodarek na Pacyfiku Południowych, wymagającej analizy innej niż azjatyckiej lub amerykańskiej północnej części Oceanu Spokojnego. Coroczne konferencje ANZORA służą integracji środowisk akademickich, a także rozpowszechnieniu badań polskich naukowców zajmujących się tym ważnym acz wciąż niedostatecznie zbadanym geopolitycznym regionem.

Opłatę konferencyjną w kwocie 100 PLN prosimy o przesłanie:

Konto bankowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

mBank S.A. O/Lublin

68 1140 1094 000 2905 1600 1130

Z dopiskiem: „Problemy i perspektywy rozwoju państw Oceanii. Nazwisko uczestnika”

Faktury będą wystawiane na konto i adres, z którego został wykonany przelew.

W ramach konferencji będzie miał miejsce obiad dla prelegentów oraz przerwy kawowe dla uczestników konferencji. Możliwa będzie publikacja w Annales UMCS sectio B i Polish Journal of Sport and Tourism. Warunki zostaną podane.

Na Państwa pytania odpowie dr Małgorzata Telecka z Katedry Geologii, gospodarz Konferencji: m.telecka@poczta.umcs.lublin.pl

oraz dr Joanna Siekiera z Bergen Pacific Research Studies Group, członek ANZORA, odpowiedzialna za program: joanna.siekiera@uib.no

.

.

.