Bez kategorii

Konferencja: Australia we współczesnym świecie

      .    

         O kulturze, historii i polityce australijskiej debatowano w trakcie  Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Australia we współczesnym świecie. Między Azją, Ameryką i Europą, która odbyła się w dniach 26-27 listopada 2010 roku w Krakowie. Projekt spotkał się z zainteresowaniem ze strony instytucji państwowych, naukowców zajmujących się Australią i Oceanią oraz sympatyków tego regionu świata. Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii przy współpracy z  Ambasadą Australii w Polsce, Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Sekcją Historii Australii i Oceanii KNHS UJ oraz Biblioteką Jagiellońską i  Towarzystwem Doktorantów UJ zorganizowało ten dwudniowy projekt, by zaprezentować słuchaczom, jak złożona i szeroko pojęta jest kwestia stosunków społecznych na kontynencie australijskim.

        Konferencję uświetniły swoją obecnością Ambasador Australii Ruth Pearce oraz Zastępca Szefa Misji Nowej Zelandii w Polsce Loveday Kempthorne. Podczas obrad zaprezentowane zostały referaty przygotowane przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych – m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Tischnera, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Świętokrzyskiej.

       Niezwykle ciekawy wykład Evana Williamsa poruszył problem prezentacji australijskiej wielokulturowości w mediach – tematu tym bardziej palącego, że z jednej strony Australia wita z otwartymi ramionami legalnych imigrantow, podczas gdy pozostali przybysze są szykanowani i trafiają do obozów do poszukujących azylu. Co więcej – sam rząd australijski (zarówno tworzony wcześniej przez Partię Liberalną, jak i obecnie – przez Partię Pracy) niejednokrotnie przedstawiał w mediach niejednolite stanowisko wobec multikulturalizmu.  Postrzeganie wielokulturowości zdominowało towarzyszącą prezentacjom dyskusję – w której – co niezwykle cenne – zabierali głos zarówno Australijczycy, jak i Polacy, którzy mieli możliwość podróży do Downunder i przyjrzenia się faktycznej sytuacji oraz życiu codziennemu Australijczyków – tak często mających zróżnicowane pochodzenie etniczne i narodowe.

 

      Mało znanym faktem jest również to, że Australia posiada jedne z największych na świecie złoża uranu, które prawie w całości przeznaczane są na eksport (dostarczane do Projektu Manhattan, a w latach 80-tych sprzedawane Francji  – mimo braku podpisania przez nią układu o nieproliferacji broni jądrowej (NPT)). Nie jest on jednak dostępny dla Indii – wyjaśnienie tej zagadki politycznej przedstawiła Aleksandra Jaskólska wskazując, że Premier Kevin Rudd, uzależnił tę sprzedaż od podpisania przez Indie NPT. Wygranie sierpniowych wyborów przez Partię Pracy nie ułatwi szybkiego podpisania porozumienia. Jednak warto wskazać,  że w Australii rośnie grupa poparcia dla sprzedaży uranu Indiom, której argumenty odwołują się m.in. do ochrony środowiska (energia atomowa jest dużo bardziej korzystna dla środowiska niż wykorzystywanie węgla, którego w dużych ilościach Indie kupują od Australii), korzyści biznesowych, ocieplenia stosunków między państwami. Sprzedaż uranu może także zniwelować napięcia, jakie powstały między krajami w skutek ataków na indyjskich studentów.

       Z niecierpliwością należy oczekiwać pokonferencyjnej publikacji – tym bardziej, że naukowe kwestie dotyczące kontynentu australijskiego, stosunkowo rzadko podejmowane są w polskiej literaturze przedmiotu. Poniżej znajduje się lista prelegentów wraz z tytułami ich wystąpień:

 

•1.      mgr Evan Williams – Media representations of Australian Multiculturalism.

•2.      dr Katarzyna Szmigiero – Three visions of madness in contemporary Australian novel.

•3.      dr Katarzyna Kwapisz Williams – Silent voices of Australia: the post-war Australian newcomers and their image of the „Lucky Country”.

•4.      dr hab. Jan Lencznarowicz – Kolonialne źródła australijskiego nacjonalizmu.

•5.      mgr Anna Domańska – Narracje Białej Australii a budowanie tożsamości narodowej na przełomie XIX / XX wieku.

•6.      dr Aleksander Dańda – Monarchia czy kryptorepublika? Głowa czy głowy państwa? Monarcha i generalny gubernator we współczesnym systemie ustrojowym Związku Australijskiego.

•7.      mgr Aleksandra Jaskólska – Stosunki australijsko – indyjskie a perspektywa nuklearnej współpracy.

•8.      mgr Martyna Olszowska – Między wieloma kulturami, między kilkoma generacjami. Kino australijskie przełomu wieków a współczesna wielokulturowość Australii.

•9.      mgr Joanna Rzońca – Białe formy, czarna treść. Aborygeńska twórczość we współczesnej Australii.

•10.  mgr Dariusz Zdziech – Wyspy australijskie – lokalizacja, znaczenie i perspektywy na przyszłość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *