Konferencja

Nasza Konferencja Naukowa już w grudniu – Zapraszamy!

Złożoność kwestii dotyczących postkolonialnych norm oraz zależności w regionie Pacyfiku Południowego daje ogromne pole do analiz, dyskusji oraz wzajemnej inspiracji także na polskim gruncie akademickim. Jako Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii mamy ogromną świadomość luk badawczych w tym zakresie. Zapraszamy zatem Państwa do uzupełnienia tychże niedoborów w rodzimej nauce i literaturze.

Pragniemy zaprosić badaczy, podróżników i miłośników Antypodów na wirtualną podróż naukową do Łodzi, podczas której dyskutować będziemy nad stanem kryzysu klimatycznego, politycznego oraz społecznego w Związku Australijskim, a także wpływającymi na to relacjami w obrębie kontynentu australijskiego – tak w perspektywie historycznej jak i współczesnej.


Coroczne konferencje ANZORA służą integracji środowisk akademickich, a także rozpowszechnieniu badań polskich naukowców zajmujących się kontynentem australijskim, wciąż niedostatecznie zbadanym na gruncie polskim. Pomimo obostrzeń związanych w epidemią SARS-CoV-2 organizatorom zależy na kontynuacji spotkań Pacyficznych, stąd zapadła decyzja o zdalnym trybie konferencji AZNORA, zamiast jej całkowitej anulacji.


Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 października 2020r.
Języki konferencyjne: polski, angielski
Propozycje wystąpień wraz z abstraktem nieprzekraczającym 200 słów
prosimy przesyłać na adres mailowy dr Joanny Siekiery (Uniwersytet w Bergen, ANZORA): joanna.siekiera@uib.no

w formularzu zgłoszeniowym (s. 4).


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA


Zachęcamy do przesyłania powiązanych z referatami artykułów celem publikacji w anglojęzycznym czasopiśmie ukazującym się w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, ISSN: 1641-4233, e-ISSN: 2300-8695. Specjalnie dedykowany tematyce naszej konferencji tom będzie nosił tytuł Australia and Crisis. Planujemy wydać publikację jeszcze w tym roku, stąd proponowany przez nas termin nadsyłania artykułów do numeru upływa dnia 1 grudnia 2020.


Zapytania związane z publikacją artykułów prosimy kierować do Redakcji:
internationalstudies@uni.lodz.pl


Strona czasopisma:

https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/international
https://www.facebook.com/ISUniLodz
https://twitter.com/IS_UniLodz


DODATKOWE INFORMACJE
Pytania dotyczące konferencji można wysłać do organizatorów:
prof. dr hab. Maria Antonina Łukowska z Katedry Studiów Brytyjskich i
Krajów Wspólnoty Brytyjskiej WSMiP UŁ: maria.lukowska@uni.lodz.pl
oraz
dr Joanna Siekiera z Bergen Pacific Research Studies Group na Uniwersytecie
w Bergen, członek ANZORA, odpowiedzialna za program:
joanna.siekiera@uib.no


Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Maria Łukowska, Uniwersytet Łódzki
dr Joanna Siekiera, University of Bergen
dr Anna Kowalcze-Pawlik, Uniwersytet Łódzki

Poniżej :

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *