Organizatorzy

.

Projekt Humanitarno – Naukowy

Poland helps Poland

.

0


Sponsorzy projektu:

.

Ewa i Jan Pędziwiatr

a także

.

dbh-logo-new-od-220320071

.

Adam Donimirski
.
Adam Bisping
.
Cezary Andruszewski
.
Jerzy Pokrywka

.

Organizator Projektu

.


logo_anzora_end

.

Patronat Honorowy

.

01010901.

Organizacje biorące udział w pomocy Poland:

.

.

.

.

.