Bez kategorii

VI Edycja konkursu „Antypody znane – nieznane”

a-z-n-iv-wzor1.

.

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

Australia, New Zealand, Oceania Research Association

Zaprasza w roku szkolnym 2014/2015 wszystkich uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w

VI Edycji Konkursu

„Antypody znane – nieznane”

Konkurs objęty jest honorowym patronatem:

Ambasady Australii w Polsce

Ambasady Nowej Zelandii w Polsce

Ambasady Vanuatu w Brukseli

oraz

Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie*

Konkurs sprawdzać  będzie wiedzę uczniów z zakresu geografii, historii i kultury rejonu świata potocznie nazywanego Antypodami (Australia, Nowa Zelandia, Oceania)

Temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2014/2015:

„Vanuatu – 34 lata niepodległości”

Etapy konkursu:

szkolny – w macierzystej szkole 7 listopada 2014 r. godz. 9.00

międzyszkolny (finałowy) – 13 lutego 2015 r. (informacja o miejscu i godzinie będzie wysłana do szkół, których uczniowie się do niego zakwalifikują oraz zostanie podana nastronie internetowej www.anzora.org; dojazd na koszt własny).

Zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie dokonuje nauczyciel – Szkolny Opiekun Konkursu do dnia 10 października 2014 r. wysyłając na adres internetowy antypody.konkurs@gmail.com uzupełnioną kartę zgłoszeniową, która musi zawierać: nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail, imię i nazwisko Dyrektora Szkoły, imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu oraz jego e-mail, imiona i nazwiska oraz klasę uczniów biorących udział w konkursie. Proszę o wypełnienie załączonej karty i odesłanie jej w formacie word (nie ma konieczności ręcznego wpisywania danych ani pieczętowania i skanowania karty zgłoszeniowej).

Szczegółowe informacje o Konkursie (regulamin) również znajdują się w załączniku.

*czekamy na oficjalne potwierdzenie Małopolskiego Kuratorium Oświaty w sprawie objęcia patronatem honorowym V edycji Konkursu.

Łączymy pozdrowienia,

dr Dariusz Zdziech
mgr Dorota Rajca

Organizatorzy Konkursu

.

.

.