Konferencja

Konferencja: „Bezpieczeństwo na Pacyfiku”

.

KONFERENCJA NAUKOWA

WYDZIAŁU WOJSKOWEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

ORAZ

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I OCEANII (ANZORA)

“Bezpieczeństwo na Pacyfiku:

aspekty militarne, prawne, ekonomiczne, społeczne, klimatyczne”

14 grudnia 2018r.

Sala Kinowa Klubu Akademii Sztuki Wojennej

ul. Czerwonych Beretów 56, Warszawa

.

Call for Papers: 30 listopada 2018r.

.


Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktem nieprzekraczającym 200 słów prosimy przesyłać na adres mailowy:

j.siekiera@akademia.mil.pl

Po zaakceptowaniu Państwa referatu oczekujemy na niezwłoczne dokonanie opłaty konferencyjnej.

Tytuł naukowy:

Imię i nazwisko:

Afiliacja (uczelnia oraz jednostka organizacyjna):

Temat przemówienia:

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej wraz z Towarzystwem Naukowym Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA) mają zaszczyt zaprosić Państwa na 10. już Ogólnopolską Konferencję Naukową dotyczącą tematyki badań obszaru Pacyfiku. Tegoroczna edycja powstaje we współudziale Akademii Sztuki Wojennej, która ugości uczestników spotkania. Tematem Konferencji jest bezpieczeństwo na Oceanie Spokojnym w jego kluczowych aspektach: militarnym, prawnym, ekonomicznym, społecznym oraz klimatycznym. Multidyscyplinarność konferencji ANZORA wynika ze złożoności relacji panujących na największym na świecie basenie oceanicznym oraz ich kluczowej istoty dla kształtowania globalnego pokoju i zależności ekonomiczno-politycznych. XXI w. nazwany został w literaturze naukowej wiekiem Pacyfiku. Stąd zależy nam na rozpowszechnieniu badań polskich naukowców zajmujących się tym regionem, a także integracji środowisk akademickich.

Główni mówcy: dr Dariusz Zdziech (prezes ANZORA),

prof. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich (UW), prof. Mieczysław Sprengel (UAM), ppłk Marcin Matczak (CPdMZ)

.


Opłatę konferencyjną w kwocie 100 PLN prosimy o przesłanie:

Konto bankowe Akademii Sztuki Wojennej

Bank Pekao S.A. X O/Warszawa

71 1240 6074 1111 0010 4302 4446

Z dopiskiem: tytuł konferencji, imię i nazwisko uczestnika

(dla przykładu: Bezpieczeństwo na Pacyfiku, Jan Kowalski)

.


W ramach konferencji będzie miał miejsce obiad dla prelegentów oraz przerwy kawowe dla uczestników konferencji. Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej w ramach specjalnej edycji zeszytów naukowych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

.


Na Państwa pytania odpowie dr Joanna Siekiera z Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, członek ANZORA: j.siekiera@akademia.mil.pl

.


konferencja-call-for-papers

.