Bez kategorii

Rozpoczęcie V Edycji Konkursu

a-z-n-iv-wzor

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii
Zaprasza w roku szkolnym 2013/2014
wszystkich uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w V Edycji Konkursu objętego honorowym patronatem
Ambasady Australii w Polsce
Ambasady Nowej Zelandii w Polsce
„Antypody znane – nieznane”
Konkurs sprawdza wiedzę uczniów z zakresu geografii, historii i kultury rejonu świata potocznie nazywanego Antypodami (Australia, Nowa Zelandia, Oceania)
Temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014:
Kiribati
Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie prosimy dokonać do dnia 11 października 2013 wysyłając na adres internetowy antypody.konkurs@gmail.com uzupełnioną kartę zgłoszeniową.

Karta zgłoszeniowa musi zawierać: nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail, imię i nazwisko Dyrektora Szkoły, imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu oraz jego e-mail, imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie. Etapy konkursu:

.

Etap I – szkolny (sprawdzający wiedzę ogólną o regionie Australii, Nowej Zelandii i Oceanii) – w macierzystej szkole 6 listopada 2013 godz. 9.00

.
Etap II międzyszkolny – 17 lutego, Kraków Uniwersytet Jagielloński (sprawdzający wiedzę z zakresu tematu przewodniego)

.

UWAGA! informacja o miejscu i godzinie etapu międzyszkolnego będzie wysłana do szkół, których uczniowie się do niego zakwalifikują oraz zostanie podana na stronie internetowej www.anzora.org; dojazd na koszt własny).
Szczegóły oraz dokładny regulamin konkursu dostępny są na stronie internetowej Towarzystwa: http://anzora.org.pl/konkurs/