• Bez kategorii

    Pomoc ofiarom tsunami na wyspie Robinsona Cruzoe (Juan Fernandez).

    Szanowni Państwo,     W imieniu uczestników polskich wypraw naukowych na Wyspę Robinsona Cruzoe (Juan Fernandez) i Wyspę Wielkanocną (Rapa Nui), a także w imieniu własnym kierujemy prośbę o pomoc ofiarom tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Chile. Poza kontynentem największe szkody ponieśli mieszkańcy Wyspy Robinsona Crozoe. Kilkunastometrowa fala tsunami praktycznie zmiotła z powierzchni ziemi stolicę wyspy San Juan Bautista położoną w zatoce Cumberlanda (zob. filmy na you tube).     Wyspa Wielkanocna szczęśliwie uniknęła poważniejszych szkód, a jej mieszkańcy solidarnie wspierają mieszkańców Juan Fernandez. Amelia Olivares – Radna Isla de Pascua i nasza Przyjaciółka zachęca do włączenia się do takiej pomocy. Ze względów logistycznych nie byłoby celowe wysyłanie pomocy materialnej (zob. poniższy…